ANALİTİK HİPNOTERAPİ EĞİTİMİ

A M A Ç

Hipnoz Eğitimi, sağlık, eğitim ve kişisel gelişim alanında çalışan uzmanların, çalıştıkları alanda kullanabilecekleri hipnoz hakkında teorik ve pratik bilgileri edinmeleri ile hipnoz tekniklerini uygulama becerilerini kazanmalarını ve geliştirmelerini hedeflemektedir.

H E D E F  G R U P

Psikologlar, Psikolojik danışmanlar,  Psikiyatri doktorları,   bu bölümlerin lisans öğrencileri

K A T I L I M C I   S A Y I S I

15  kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır.

E Ğ İ T M E N L E R

Uzman Klinik Psikolog Ayhan ALTAŞ ayrıntılı cv için tıklayınız.

Psikolojik Danışman Murat KIRMIZI ayrıntılı cv için tıklayınız.

SERTİFİKA

Türk PDR Derneği genel merkez tarafından gönderilecek, akreditasyonu yapılmış ve filigranlı UYGULAYICI SERTİFİKASI verilecektir.

Bilgi ve Kayıt

Dernek eğitim sekteri Ümmügül hanıma ulaşabilirsiniz.
Tel: 0505 742 4817

Önceki eğitim sonunda katılımcılarımızın eğitim değerlendirmesini izlemek için

 1. Katılımcımız
  https://youtu.be/RCA3lM9hKZo
 2. Katılımcımız
  https://youtu.be/ykg8mbpIw9s
 3. Katılımcımız
  https://youtu.be/47Hr8xzMWBE

Diğer katılımcılarımızın yorumlarını izlemek için
https://www.youtube.com/channel/UCjvf3BZ-Z0af54kI5XzgOUA

EĞİTİM MATERYALİ

Her modül için el kitabı verilecektir. Toplam 4 adet uygulama kitabı edineceksiniz.

 1. Modül İçeriği ( 04 – 05 Nisan 2020)

– Hipnozun Tanımı

– Mitler ve Yanlış Bilinenler

– Hipnozun Tarihi

– Hipnoz Teorileri

– Hastayı Hazırlama ve Eğitme

– Hipnotik modeli

– Zihnin Kuralları

– Bilinç ve bilinçaltı

– Bilinçaltının özellikleri

– Hipnotik Fenomenler

– İdeamotor İncelemesi

– Hipnozun bileşenleri

– İndüksiyon Prensipleri

– Dave – Ellman Hipnoz İndüksiyonu

– Hipnoz Seviyeleri

– Hipnozun Derinlikleri

– Derinleştirme Teknikleri

– Telkine yatkınlık testleri

– Telkine yatkınlık testlerine örnekler

– Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Prensipleri

– Başarılı Hipnoz Hali Oluşturmak

Birinci modül sonunda tüm katılımcıların hipnoz yapabilecek seviyeye gelmesi hedeflenmektedir.

 • Modül İçeriği (25 – 26 Nisan 2020)

Çocuklara Hipnotik İndüksiyon

Ego Güçlendirme Metotları

Hipnotik Duyarlılık Ölçekleri

Hipnozda Metoforların Kullanımı

Sözsüz Hipnotik İndüksiyonlar

Hipnozda Direnç Kontrolü Stratejileri

Riskler ve Negatif Etkiler

Gelişmiş Hipnotik İndüksiyon Demonstrasyonu

Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Çalışması

Ego Güçlendirme Metotları II

İdeamotor İncelemesi II

Hizpnoza Direnç Kontrolü Stratejileri II

Grup Hipnozu yapma

İndiksiyon ve Derinleştirme Grup Çalışması

Oto hipnoz Yükleme

 • Modül İçeriği ( 16 – 17 Mayıs 2020 )

5 path yöntemi

Bu yönem 5 aşamadan oluşmaktadır.

 • Danışanı bilgilendirme ve hazırlama (prepression)
 • Regresyon terapisi uygulama ( Age regression)
 • Başkalarının affı (forgiveness of others)
 • Kendini af ( Self- Forgiveness)
 • Parçaların uyum terapisi ( Parts Threapy)

– Kalıcı bir değişim sağlamak için duygular üzerinde çalışmanın önemi.

– Birikmiş duyguyu açığa çıkarmak.

– Duygular yoluyla regresyon

– Duyguları biriktirdiğimiz olayların yeniden canlanması nasıl gerçekleşir?

– Birikmiş duygular nasıl boşaltılır? Duyguları boşaltma teknikleri.

Bir canlı 5 path uygulaması ve video kaydına alınması daha sonra video üzerinden değerlendirilme yapılması

 • Modül İçeriği – Süpervizyon (20 – 21 Haziran 2020)

Süpervizyonlarda katılımcıların uygulamaları sonrası yaşadıkları sıkıntılar ve sorunlar üzerine değerlendirmeler yapılıp çözüm önerilerinde bulunulacaktır.

*** Eğitim uygulama ağırlıklı hipnoz yapma becerisi kazandırmayı hedefler.