A M A Ç

Hipnoz Eğitimi, sağlık, eğitim ve kişisel gelişim alanında çalışan uzmanların, çalıştıkları alanda kullanabilecekleri hipnoz hakkında teorik ve pratik bilgileri edinmeleri ile hipnoz tekniklerini uygulama becerilerini kazanmalarını ve geliştirmelerini hedeflemektedir.

H E D E F  G R U P

Doktorlar, Diş Hekimleri, Psikologlar, Psikolojik danışmanlar, Sosyal hizmet uzmanları,  Psikiyatri hemşireleri, Aile danışmanları –  bu bölümlerin lisans ve/veya yüksek lisans mezunları veya öğrencileri.

** Yukarıda belirtilen alanlar dışında olan kişiler sadece 1 ve 2. modüle katılabilirler. Ücreti: 2000 + Kdv

K A T I L I M C I   S A Y I S I

20  kişi

Kayıtlar kişi sayısı ile sınırlı olduğu için ödeme ve başvuru sırasına göre kabul yapılacaktır.

S Ü R E

5 ay, 10 gün

80 saat teorik ve uygulamalı eğitim 20 saat süpervizyon Toplam 100 saat eğitim.

E Ğ İ T M E N L E R

Ayhan ALTAŞ ( & Hipnoterapist& Terapisti) 11 yıllık mesleki hayatında binlerce hipnoz seansı ve deneyimi… ayrıntılı cv için tıklayınız.

Psikolojik Danışman Murat KIRMIZI ( & Hipnoterapist& Emdr Terapisti) 22 yıllık mesleki hayatında binlerce hipnoz seansı ve deneyimi… ayrıntılı cv için tıklayınız.

K A T I L I M   Ü C R E T İ*

Erken Kayıt 1 Nisana kadar 600 ₺ + KDV ( Bir modül ücreti) Öğrenci 500 ₺ + KDV ( Bir modül ücreti)

1 Nisan Sonrası 750 ₺ + KDV ( Bir modül ücreti)  Öğrenci 600 ₺ + KDV ( Bir modül ücreti)

Toplu katılım %10 indirim

Kesin kayıt işlemi için eğitim öncesi toplam ücretin 500 TL`si yatırılması gerekmektedir.

EĞİTİM TARİHLERİ

 1. MODÜL – 28-29 NİSAN 2018
 2. MODÜL – 26-27 MAYIS 2018
 3. MODÜL – 23 – 24 HAZİRAN 2018
 4. MODÜL – 21-22 TEMMUZ 2018 
 5. SÜPERVİZYON – 9 EYLÜL 2018
 6. SÜPERVİZYON – 30 EYLÜL 2018

SERTİFİKASYON

Tüm katılımcıları Pozitif Yaşam Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi onaylı Uygulayıcı Katılım Sertifikası verilecektir.

 Eğitim Yeri: Pozitif Yaşam Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi /BURSA 

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: 0537 0212508 – psikologayhan@gmail.com

 1. Modül İçeriği

– Hipnozun Tanımı

– Mitler ve Yanlış Bilinenler

– Hipnozun Tarihi

– Hipnoz Teorileri

– Hastayı Hazırlama ve Eğitme

– Hipnotik zihin modeli

– Zihnin Kuralları

– Bilinç ve bilinçaltı

– Bilinçaltının özellikleri

– Hipnotik Fenomenler

– İdeamotor İncelemesi

– Hipnozun bileşenleri

– İndüksiyon Prensipleri

– Dave – Ellman Hipnoz İndüksiyonu

– Hipnoz Seviyeleri

– Hipnozun Derinlikleri

– Derinleştirme Teknikleri

– Telkine yatkınlık testleri

– Telkine yatkınlık testlerine örnekler

– Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Prensipleri

– Başarılı Hipnoz Hali Oluşturmak

Birinci modül sonunda tüm katılımcıların hipnoz yapabilecek seviyeye gelmesi hedeflenmektedir.

2. Modül İçeriği

Çocuklara Hipnotik İndüksiyon

Ego Güçlendirme Metotları

Hipnotik Duyarlılık Ölçekleri

Hipnozda Metoforların Kullanımı

Sözsüz Hipnotik İndüksiyonlar

Hipnozda Direnç Kontrolü Stratejileri

Riskler ve Negatif Etkiler

Gelişmiş Hipnotik İndüksiyon Demonstrasyonu

Hipnotik Telkinlerin Formülasyon Çalışması

Ego Güçlendirme Metotları II

İdeamotor İncelemesi II

Hizpnoza Direnç Kontrolü Stratejileri II

Grup Hipnozu yapma

İndiksiyon ve Derinleştirme Grup Çalışması

Oto hipnoz Yükleme

3. Modül İçeriği

5 path yöntemi

Bu yönem 5 aşamadan oluşmaktadır.

 • Danışanı bilgilendirme ve hazırlama (prepression)
 • terapisi uygulama ( Age regression)
 • Başkalarının affı (forgiveness of others)
 • Kendini af ( Self- Forgiveness)
 • Parçaların uyum terapisi ( Parts Threapy)

– Kalıcı bir değişim sağlamak için duygular üzerinde çalışmanın önemi.

– Birikmiş duyguyu açığa çıkarmak.

– Duygular yoluyla

– Duyguları biriktirdiğimiz olayların yeniden canlanması nasıl gerçekleşir?

– Birikmiş duygular nasıl boşaltılır? Duyguları boşaltma teknikleri.

Bir canlı 5 path uygulaması ve video kaydına alınması daha sonra video üzerinden değerlendirilme yapılması

4. Modül İçeriği

-Hipnozda EFT nin kullanımı

-Panik Atakta Hipoterapi Kullanımı

-Depresyonda Kullanımı

-Kaygı Bozuklukları ( Sınav Kaygısı, performans kaygısı  vs…)

-Çocuklarda Hipnoterapinin Kullanımı

Süpervizyonlarda katılımcıların uygulamaları sonrası yaşadıkları sıkıntılar ve sorunlar üzerine değerlendirmeler yapılıp çözüm önerilerinde bulunulacaktır.

*** Eğitim uygulama ağırlıklı hipnoz yapma becerisi kazandırmayı hedefler.