İnsanların onu sevmediğinden o kadar emin ki şunu soruyordu. “Neden benden nefret ediyorsunuz? Neden beni hiç kimse sevmiyor? Seni kim sevmiyor diye sorduğumuzda birkaç isim sayabiliyordu sadece ama bu herkes değildi. İnsanların onu sevmediğinden o kadar emindi ki… Bu emin olma belki çocukluk döneminde ailesinden alamadığı sevgi ile belki de sevgiyi hak etmediğini düşünmesiyle alakalıydı. Ama kesin bir şey vardı ki o da bir şeylerin ters gittiği… Beyinde işleyen sistem onun aleyhine çalışıyordu. Özgüveni yok denecek kadar azdı. Hayatında sahip olduğu her şeyin olumsuz yönlerine aşırı odaklanmıştı. Yani her şey berbattı…

Bu durumu ortaya çıkaran temel şey aslında kendisini sevmemesiydi. Kendisine saygı duymuyor ve kendini sevilecek bir insan olarak görmüyordu. Bunlar, problemlerinde karşılaştığımız düşünce yapısıdır. Sıklıkla acımasızca kendilerini eleştirirler ve işe yaramaz olduklarına çoktan karar vermişlerdir.

Özgüven Nedir?

Özgüven,
Kişinin kendisi ve yetenekleri ile alakalı olumlu düşüncelere sahip olmasıdır. Özgüveni olan insanlar kendi becerileri karşı olumlu bir tutumu içindedirler. Yapabileceklerini ve yapamayacaklarını bilirler ve bu bilinçle hareket ederler.

Özgüven eksikliği;
Kişinin, kendisine ve yeteneklerine karşı olumsuz tutum içinde olmasıdır. Özgüven eksikliği bazı psikolojik rahatsızlıkların nedeni olabiliyor. Bazı psikolojik rahatsızlıkların ise sonrasında ortaya çıkan bir durum olabiliyor. Özgüven eksiliği olan kişiler yapacakları ve yapamayacakları şeylere karşı olumsuz yaklaşım içindedirler.

Özgüven fazlalığı;
Özgüvenin fazla olması yani kişinin kendine karşı aşırı olumlu tutum içinde olması sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir. Her şeyi yapabilirim düşüncesi yapamadığında hayal kırıklığı ve duygusal sorunlar yaşamasına neden olabilir. Yapamayacağı şeyleri denemesine neden olabilir bu, kendine zarar verme ihtimalini artırır. Kendisini geliştirme adına adımlar atmayabilir. Yeni bilgiler öğrenmesini engelleyebilir. İnsan ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Özellikle Narsizm’de görülen bir durumdur. Grandiyözite’de de görülmektedir.

sosyal fobi

Özgüven eksikliği olduğunu nasıl anlarız?

1)Eleştiriye karşı aşırı alıngan olma;
Yanlış bir şey yaptıktan sonra birileri tarafından yapıcı bir eleştiri bile yapılsa bunu kişiliğe saldırı olarak algılar ve duygusal tepkiler verebilirler.

2)Uygunsuz tepkiler verme;
Özgüven eksikliği yaşayan bireyler, insanların onu sevmesini ve olumlu eleştirilerde bulunmasını sağlamak adına normalden fazla enerji sarf ederler. Yapmak istemedikleri davranışları olumlu algılanmak adına yapabilirler. Bazıları da olumlu eleştiriye karşı duyarlıdırlar. Kendi düşünceleri ile çeliştiği için bu olumlu eleştiriyi iğneleme veya ironi olarak değerlendirebilirler.

3)Aşırı eleştirel tutum;
İçsel anlamda yaşadıkları bu buhrandan dolayı etrafına karşı olumsuz yaklaşım içindedirler. Diğer insanları aşırı ve yıkıcı bir şekilde eleştirirler. Hiç kimseyi beğenmezler, yapılan hiçbir şeyi başarılı bulmazlar. Bunun nedeni ise başkalarını kötüleyerek kendilerinin o kadar da kötü olmadığını anlatmaya çalışma çabalarıdır. Çünkü zihinsel olarak kendilerinin kötü olduklarını düşünürler ve başkalarının bu durumu öğrenmemesi için elinden geleni yapar ve artık herkes benim kötü olduğumu biliyor düşüncesinden sonra ise yukarıda bahsedilen durum ortaya çıkar.

4)Sorumluluklarını almama;
Kendi sorumluluklarında olan şeylerin nedenini başka yerlerde ararlar. Başkalarını suçlayarak sorumluluklarını atmaya çalışırlar. Böylece içinde bulunduğu kötü durumun suçlusu onlar değildir ve bunu çözmesi gereken kişi ise başkalarıdır. Özgüven eksikliği en üst düzeye çıktığında başkalarına zarar verme boyutuna kadar gidebilir.

5)Rekabete karşı negatif tutum;
Özgüven problemi yaşayan kişiler rekabet gerektiren sınanma,yarışma, oyun gibi ortamlardan uzak dururlar. olarak kazanamayacaklarını düşündükleri için bu ortamlara girmemeye özen gösterirler.

6) ortamlara girememe;
Kendilerinin kötü, beceriksiz, ilgi çekici olmayan birisi olduklarını düşündükleri için diğer insanların onları bu durumunu anlamamaları adına onlardan uzak durma eğilimindedirler. Bu yaklaşım özgüven eksiliği olan kişileri yalnızlığa itmektedir. Sosyal ortama girme zorunluluğu olan durumlarda ise sıkılıp, çekinirler. İnsanlarla kurmada zorluk çekerler ve sessiz kalırlar.

Özgüven Eksiliği Nasıl oluşur?

Yetersizlik duygusu, aşağılık duygusu zamanla yaşadığımız olaylar sonucu oluşabilir. Ailenizin sizi bir birey olarak kabul etmemesi, düşüncelerinize ve duygularınıza önem vermemesi, sevildiğinizi hissedememeniz. Ailenin baskıcı veya tavizkar tutumları, anne baba arasında ki tutarsızlık, aşırı koruyucu ve mükemmeliyetçi yaklaşım bu durumun oluşmasına zemin hazırlar. Daha sonra okulda veya çevremizde yaşadıklarımızda bunları destekler nitelikte devam ederse özgüven problemleri ortaya çıkabilir.

• Yaşadığımız olumsuz deneyimler ve başarısızlıklara aşırı odaklanma
• Kendinin olumsuz yönlerini ön plana çıkarma ve yeteneklerini acımasızca eleştirme
• Gerçekçi olmayan hedefler belirleme
• Sıfır kaygı ve korku beklentisi
• Beklenti kaygısı, geçmişte yaşanan olumsuzlukların tekrar yaşanacağına olan inancının çok üst düzeyde olması

Gibi nedenlerle özgüven eksikliği zamanla oluşabilir.

ozguven-eksikligi-ozguven-kazanmak-icin-yapilmasi-gerekenler-400x265

Özgüveni artırmak için dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir?
 

•Kedinize olumlu telkinler verin.

•Hayatınızda sahip olduğunuz sizi mutlu edebilecek şeylere odaklanın ve -bunları sık sık kendinize hatırlatın.

•Hayatınızda ki olumlu değişiklikleri arayın.

•Makul hedefler belirleyin,

•En iyiyi hemen ulaşmaya çalışmayın.

•Yaşanabileceklerin ihtimallerini sıfıra indirmeyin

•Mükemmel olmadığınızı bilin

•Her şeyi çok iyi yapamayacağınızı bilin

•Elde ettiğiniz başarıları tesadüfi olarak görüp değersizleştirmeyin

•Başarılarınıza odaklanın.

•Hobileriniz olsun

•Öğrenmeye açık olun

 

Unutmayın başarıya giden yol başarısızlıktan geçer, başarısız her deneyiminiz sizi başarıya götüren adımlarınızdır.

Özgüveninizi Test  etmek için Özgüven testine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ayhan ALTAŞ – Bursa
& Hipnoterapist & Emdr Terapisti