Uygulandığımız

. MMPI Kişilik Testi
. WISC-R Çocuklar İçin Zeka Testi
. Testi
. Obsesif Kompulsif  Bozukluk Testi
. Çocuk Değerlendirme Testleri