Uygulandığımız Psikolojik Testler

. MMPI Kişilik Testi
. WISC-R Çocuklar İçin Zeka Testi
. SCL-90 Psikolojik Tarama Testi
. Beck Depresyon Testi
. Sosyal Fobi Testi
. Obsesif Kompulsif  Bozukluk Testi
. Çocuk Değerlendirme Testleri