uyku testi

Değerlendirme;

Hiç : 0 puan
Hafif: 1 Puan
Orta: 2 puan
Şiddetli: 3 puan
Çok şiddetli: 4 puan

Testin sonucu 0 ile 28 puan arasında değişmektedir. Vermiş olduğunuz cevapların puan değerine göre almış olduğunu puanları toplayıp sonuca varıyorsunuz.
0-7 puan = Klinik olarak önemsiz düzeyde
8-14 puan = Uykusuzluk (insomnia) alt eşiği
15-21 puan = Klinik uykusuzluk (insomnia) (Orta düzeyde şiddetli)
22-28 puan = Klinik uykusuzluk (insomnia) (Şiddetli)

Ayhan ALTAŞ – Bursa