a) En az bir hafta ( hastaneye yatırılmayı gerektiriyorsa herhangi bir süre) süren, olağın dışı ve sürekli,kabarmış,taşkın ya da irritabl, ayrı bir duygudurumun döneminin olması

b) Duygudurum bozukluğu dönemi sırasında, aşağıdaki semptomlardan üçü ( ya da daha fazlası ) (duygudurum irritabl ise dördü ) belirgin olarak bulunur:

1) Benlik saygısında abartılı artma veya gransiosite
2) Uyku gereksiniminde azalma ( örn: sadece 3 saatlik bir uykudan sonra kendini dinlenmiş hisseder )
3) Her zamankinden daha fazla konuşkan olma ya da konuşmaya tutma
4) Fikir uçuşmaları ya da düşünceleri sanki yaşıyor gibi birbirlerinin peşi sıra gelmesi yaşantısı
5) Dikkat dağınıklığı ( yani dikkatini önemsiz ya da ilgisiz bir dış uyarana kolaylıkla çekebilir )
6) Amaca yönelik etkinlikte  artma ( toplumsal yönden, işte ya da okulda, cinsel açıdan ) ya da psikomotor ajitasyon
7) Kötü sonuçlar doğurma olasılığı yüksek , zevk veren etkinliklere aşırı katılma ( örn: elinde ki bütün parayı alışverişe yatırma, düşüncesizce cinsel  girişimlerde bulunma ya da aptalca iş yatırımları yapma )

c) Bu duygudurum bozukluğu, mesleki işlevsellikte, olağan toplumsal etkinliklerde ya da başkaları ile olan ilişkilerde belirgin bozulmaya yol açacak ya da kendisine ya da başkalarına zarar vermesini önlemek için hastaneye yatırmayı gerektirecek derecede ağırdır ya da psikotik özellikler gösterir.

e) Bu semptomlar bir madde kullanımının ( örn: kötüye kullanılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç ya da diğer bir tedavi yöntemi) ya da genel tıbbi bir durumun ( örn: hipertiroidizm ) doğrudan fizyolojik etkilere bağlı değildir.

Kaynak : DSM-IV tanı ölçütleri başvuru el kitabı