Dsm 5’in içeriği başlıklar altında aşağıda bulabilirsiniz.

 • Nörogelişimsel Bozukluklar
 • Şizofreni Açılımı Kapsamında ve Psikozla Giden Diğer Bozukluklar
 • İki uçlu () ve İlişkili Bozukluklar
 • Bozuklukları
 • Takıntı ve Zorlantı Bozukluğu (obsesif-kompulsif bozukluk) ve İlişkili Bozukluklar
 • Örselenme (travma) ve Tetikleyici Etkenle (Stresörle) İlişkili Bozukluklar
 • Çözülme (dissosiyasyon) Bozuklukları
 • Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar
 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları
 • Dışa Atım Bozuklukları
 • Uyku – Uyanıklık Bozuklukları
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Cinsel Kimliğinden Yakınma (hoşnut olmama)
 • Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Denetimi ve Davranım Bozuklukları
 • Madde ile İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları
 • Nörobilişsel Bozukluklar
 • Kişilik Bozuklukları
 • Cinsel Sapkınlık (parafililer) Bozuklukları
 • Diğer Ruhsal Bozukluklar
 • İlaçların Yol Açtığı Devinim Bozuklukları ve İlaçların Diğer Yan Etkileri
 • Klinik İlgi Odağı olabilecek Diğer Durumlar

 

Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı,The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM V eksenleri