Dsm 5’in içeriği başlıklar altında aşağıda bulabilirsiniz. Nörogelişimsel Bozukluklar Şizofreni Açılımı Kapsamında ve Psikozla Giden Diğer Bozukluklar İki uçlu (bipolar) ve İlişkili Bozukluklar Depresyon Bozuklukları Takıntı ve Zorlantı Bozukluğu (obsesif-kompulsif b DEVAMI