yaygın anksiyete bozuklugu

Değerlendirme;

Hiç : 0 puan

Sadece birkaç gün: 1 Puan

Günlerin yarısından fazlasında: 2 puan

Hemen hemen her gün: 3 puan

Testin sonucu 0 ile 21 puan arasında değişmektedir.Vermiş olduğunuz cevapların puan değerine göre almış olduğunu puanları toplayıp sonuca varıyorsunuz. Sonucun 8 ve üzerindeki puanlar çıkması durumunda Yaygın Bozukluğunuz olabilir.

Ayhan ALTAŞ – Bursa