Değerlendirme; Hiç : 0 puan Sadece birkaç gün: 1 Puan Günlerin yarısından fazlasında: 2 puan Hemen hemen her gün: 3 puan Testin sonucu 0 ile 21 puan arasında değişmektedir.Vermiş olduğunuz cevapların puan değerine göre almış olduğunu puanları toplayıp sonuca varıyorsunuz. Son DEVAMI