liebowitz sosyal fobi

 

Değerlendirme

Bu durum hayatınızın işlevselliğini bozuyor, yaşama kalitenizi düşüyorsa  psikolojik yardım almanızı öneririz.

55-65 orta derecede fobi

65-80 belirgin sosyal fobi 

80-95 şiddetli  sosyal fobi

95+ çok şiddetli sosyal fobi

Ayhan ALTAŞ – Bursa