Sekiz aşama ise

 • Danışanın geçmişi
  Danışanın değiştirmek istediği ve rahatsız eden semptomlar ve geçmiş yaşam deneyimleri gözden geçirilir.
 • Hazırlık
  Danışan hakkında bilgilendirilir ve terapiye hazır hale getirilir.
 • Değerlendirme
  Üzerinde çalışılacak veri üzerine ayrıntılı değerlendirme yapılır, duygu-düşünce- beden duyumu gibi etkiler ele alınır.
 • Duyarsızlaştırma
  Bu aşamada danışanı rahatsız eden olay üzerine iki yönlü uyarım yapılarak danışanın üzerinde bıraktığı olumsuz etkiyi azaltarak yeni farkındalıklar kazanmasına yardımcı olunur.
 • Yerleştirme
  Danışanın olumlu düşüncesini zihne yerleştirmeye yönelik yapılan çalışmaları kapsar.
 • Beden Tarama
  Anıya odaklandığında rahatsızlık veren beden duyumu var mı aranır, eğer rahatsızlık veren beden duyumu varsa onun üzerine çalışılır.
 • Kapanış
  Terapi sonrası danışana terapi hakkında geri bildirimde bulunulur ve terapi sonrası süreç hakkında bilgilendirilir.
 • Yeniden Değerlendirme
  Bir önceki seansın değerlendirmesi yapılır ve daha önce elde edilen olumlu kazanımların yerleşip yerleşmediğini kontrol eder.

Ayhan ALTAŞ – Bursa