Maudsley Obsesif-Kompulsif Belirti Ölçeği

 

Maudsley Obsesif Kompulsif belirti ölçeği obsesyonlar (takıntıları) ve kompulsiyonları test etme amacıyla geliştirilmiştir. Testten yüksek puanlar alma çoğunlukla obsesyon  (takıntı) hastalığına işaret ederken, bazı obsesif olgular düşük puan alabilmektedir.

 

Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması Sn. Erol N., ve Savaşır I., tarafından yapılmıştır.

 

XXIV. Ulusal ve Nörolojik Bilimler Kongresi (19-23 Eylül 1988 Gata-Ankara).

 

Aşağıda yazılmış olan cümlelerden sizde görülenlerde ‘EVET’, görülmeyenlerde ‘HAYIR’ işaretleyiniz. Seçiminizi yapmadan önce cümleyi dikkatle okuyunuz ve her soruyu yanıtlayın. Arada kaldığınız, emin olamadığınız durumlarda “EVET” yanıtını işaretleyin.

takinti

Bu ölçekten olguları ortalama 21 puan alırken, normal toplum örneklemi ortalama 12 puan almaktadır. Öte yandan tek ve şiddetli veya gün içinde uzun süre kişiyi meşgul eden az sayıda belirti ile tanı konulabilir.

12 puan ve altında: Psikiyatrik muayene ile saptanma olasılığı var ama düşük

13-17 puan: Psikiyatrik muayene ile tanısı konma olasılığı var

18 puan ve üstü: Psikiyatrik muayene ile saptanma olasılığı yüksek. Bir uzmana başvurmanız önerilir.