regresyonMerhaba sayın www.bursapsikologum.com sitesi takipçileri, bugün size hipnoz esnasında uygulanan yöntemlerinden biri olan
regresyon terapisinden bahsedeceğim. Regresyon terapisi hakkında yazmadan önce googleda acaba bu konu hakkında ne gibi paylaşımlar yapılmış diye biraz araştırma yaptım. Araştırma esnasında insanların bu konu hakkında hangi kelimeleri kullanarak araştırma yaptıklarına rastladım. Araştırılan kelimeler şu şekildeydi; regresyon terapisi fiyatları, regresyon terapisi nasıl yapılır, regresyon terapisi nedir, regresyon terapisi zararları.

Bu kelimelerden yola çıkarak merak edilen bu konular hakkında sizi bir makale de bilgilendirmeye çalışacağım.

Regresyon Terapisi Nedir?

Regresyon farklı alanlarda farklı anlamlar taşıdığı gibi psikolojide ise yaş anlamında gerileme, geçmiş yaşam deneyimlerine gitme gibi anlamlar taşımaktadır. Örneğin bir danışan seans esnasında geçmişte yaşadığı olayların içine girip o olayın verdiği duygusal tepkileri yaşarsa regrese oldu gibi bir tanım yapılır.

Regresyon terapisi ise yaş geriletmesi, geçmiş yaşam deneyimlerine gitme anlamına gelir. Danışanın geçmiş yaşam deneyimlerine gidebilmesi için çalışması yapılır. Geçmiş yaşam deneyimlerine gitme amacı ise bugün yaşanan psikolojik problemin geçmişten gelen duygulardan ve düşüncelerden kaynaklandığı düşünülür. Zihinsel anlamda geçmişe gidilerek geçmişte yaşadığı olumsuz ve düşünceleri düzenlemeyi hedefler. Regresyon terapisi için genel bir tanım yapacak olursak; yaş geriletmesi veya geçmiş yaşam terapisi diyebiliriz.

Regresyon Terapisi Nasıl Yapılır?

Makalenin başında da söylediğim gibi regresyon terapisi hipnoz esnasında uygulanan terapi yöntemlerinden birisidir. Hipnoterapist öncelikle danışanı transa alır ve trans esnasında farklı yöntemler kullanarak danışanın geçmiş yaşam deneyimlerine gitmesine yardımcı olur. Yaş geriletmesi için kişinin hissettiği duygu ipucu olarak kullanılır. Rahatsız eden duygu bizi bu rahatsızlığın yaşandığı olaya götürür. O olay esnasında ortaya çıkan duygular, düşünceler üzerine terapötik çalışmalar yapılır. Terapötik uygulamaların amacı hissedilen duygunun normalleşmesi ve danışanın mantıklı zihnini kullanacak alan oluşturulmasıdır.

Bazen duygular farklı olaylara ve farklı yerlere götürebilir. Bu anlamda süreç daha da genişler. Çalışma esnasında bazı danışanlarda ipucu duygu bizi istediğimiz yere götürmeyebilir. Bu durumda koridor metaforu kullanılır. Bu metafor çalışmasında danışanın hipnoz esnasında kendini uzun bir koridorda hayal etmesi telkini verilir. Koridorda kapıların olduğu ve o kapıları görmesi istenir. Koridora doğru ilerleyen kapıların üzerinde ki sayıları görmesi telkin edilir. Kapıların üzerinde ki her sayı danışanın bir yaşını temsil eder. Şuan önünde bulunduğu kapı ise şimdiki yaşını temsil eden ve şimdiki yaşı yazan kapıdır. Kapıların üzerinde ki sayılar koridora doğru ilerledikçe azalıp sıfıra kadar gitmektedir. Danışana bu koridorda ilerlemesini ve her kapının önünde beş saniye beklemesi istenir. Kapıların önünde beklerken rahatsız edici herhangi bir his yaşarsa o kapının numarasını söylemesi istenir. Böylece geçmişten gelen bilinçli zihnin farketmediği rahatsız edici duygudan yola çıkarak olaya ulaşılır. Ulaşılan olayla teraötik uygulamalar yapılarak hissettirdiği duygular normalleştirilir. İşlevsel olmayan düşüncelerin işlevsel hale gelmesi adına çalışmalar yapılır.

Regresyon Terapisinin Fiyatları

Uygulanan terapinin seans fiyatları, uygulayan kişiye göre değişiklik göstermektedir. Genelde terapistler uyguladığı yönteme göre seans ücretlerinde değişiklik yapmazlar. Bazı terapistler ise ve emdr terapi gibi terapi yöntemlerinde farklı seans ücreti belirtebiliyorlar. Bahsi geçen uygulamalar hastanelerde ve buna benzer devlet kurumlarında çok nadir uygulanmaktadır. Hatta uygulanmamaktadır da diyebiliriz. Özel ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde hipnoz eğitimi almış psikologlar tarafından uygulanmaktadır. Terapi fiyatları ortalama yüz elli tl ve üç yüz tl arasında değişmektedir. Regresyon hipnoterapisi almayı düşünüyorsanız, psikoterapi almayı düşündüğünüz kişiyi belirlerken öncelikli kriteriniz ücret değil de terapi aldığınız kişini mesleki yeterliliği olursa emin olun toplamda daha az ücret ödemiş olursunuz.

kendine-zarar-verme-2

Regresyon Terapisinin Zararları

Regresyon hipnoterapisini yetkin ve psikoloji bilgisi olmayan kişilerin uygulaması zarar verebilir. Bahsettiğimiz zarar hayatınızı çok büyük ölçüde etkileyecek kalıcı bir zarar olmasa da iyileşme motivasyonunuzu ve iyileşme adına yapacağınız araştırmaları etkileyebilir.

Regresyon terapisinde eğer hipnoterapist yetkin değil ise yoğun duygu boşalımı sırasında bu süreci iyi yönetemez ise ve yoğun duyguları normalleştirmeden seansı bitirirse danışan bir süre o yoğun duygularla baş etmek zorunda kalabilir. Temelde çok rahatsız edici ve savunma mekanizmaları ile bastırılan bir olayı tetikleyip ortaya çıkarılan duygularla terapötik çalışmaları iyi yönetmesi gerekir.

Regrese olunan olayla çalışma esnasında ortaya çıkan düşünceleri danışan için uygun ve işlevsel hale getirmek için danışan ile iyi bir öykü almış olmak gerekir. Burada amaç toplumsal olarak doğru kabul edilen normları yerleştirmek yerine danışanın kendisi için uygun olanı bulmasına imkan sağlamak gerekir. Danışanın problemini ve ihtiyaç analizi iyi yapmak terapinin başarısını belirleyen önemli etkenlerdendir.

Eğer psikoloji alt yapısı olmayan sadece kısa süreli hipnoz ve buna benzer eğitimler sonrası bu alanda çalışan bir kişiden regresyon terapisi alırsanız. Size duygusal ve düşünsel anlamda ciddi zararlar verebilir. Bu zararlar kalıcı olmaz ama terapist o yoğun duyguları ortaya çıkarıp terapötik çalışma yapamazsa danışan ortaya çıkan duygularla baş edemeyip kendine ya da etrafına zarar verebilir. Bu anlamda araştırmalarınızı çok iyi yapın.

Regresyon Terapisi için kime başvurmalı?

Bir önce ki başlıkta da belirttiğim gibi insan psikolojisi hakkında eğitim almış, psikolog,, gibi mesleklerden olan ayrıca hipnoz temel,ileri ve hipnoterapi eğitimleri almış kişileri tercih edebilirsiniz.

Regresyon terapisi özel bir çalışma alanıdır, danışanın öyküsünün alınması, regresyona hazırlanması ve regresyon terapisi süreci tek seanslık bir süreç değildir. Ortalama 6-8 seans sürebilir. Bu süreç bazı danışanlarda kısalıp bazılarında ise uzayabilir.

– Bursa

Psikoterapist&Hipnoterapist&Emdr Terapisti