Trikotilomani Nedir? Trikotilomani Tanımı, Trikotilomani Hakkında

 

Trikotilomani(TRK) , 1889 da saçlarını kökünden çeken hastalarında gördüğü zorlantısal ve önüne geçilmez dürtüyü tanımlamak için bir fransız cilt hastalıkları uzmanı tarafından isimlendirildi. Trikotilomani kelimesi; yunancada thrix: saç, tillein: çekmek /koparmak, mania: çılgınlık kelimelerinden köken alır. Psikiyatride, piromani, kleptomani, kompulsif kumar oynama ile birlikte içinde sınıflandırılır.

Dürtü kontrol bozuklukları, kendine ve başkalarına zarar verici şeyler yapmak için duyulan dürtü veya isteğe karşı koymada ve kontrol etmede yetersizlik ile karakterizedir. Kişi bazen davranışı yapmadan önce artan gerginlik duygusunu hisseder ve sonra gerginlikten kurtulma ve iç rahatlaması duygularını hissedebilir. Hatta bazen kişi eylemi gerçekleştirdikten sonraki hazzın derecesini bile anlatır. TRK nin bir dürtü kontrol bozukluğunun tanımlamasına uyan özellikleri saçları yolmak için duyulan dürtüye karşı yetersizliği, saç yolmadan önce artan gerginlik ve sonraki iç rahatlığını hissetmeyi kapsar.

Psikiyatrik Bozuklukları sınıflandırma sistemi olan DSM 4’te trikotilomani şu şekilde sınıflandırılır.

A ) Dikkati çeker şekilde saç kaybına yol açan tekrarlayıcı saç yolmalar.
B ) Saçı yolmadan önce gerginlik hissinde artma
C ) Saç yolunduğu zaman duyulan haz, memnuniyet,iç rahatlaması.
D ) Başka bir mental bozuklukla açıklanamama ve genel tıbbi duruma bağlı olmama (örn; dermatozlar, kontakt dermatit gibi cilt hastalıkları.)

Saçlarını yolan hastaları hepsinde bu tanımlanan kriterler görülmez. Bununla beraber hastalarda sıklıkla tedaviden çok yarar gören bir problem vardır.
Tedavisi olan bir rahatsızlıktır, birçok psikolojik etken bu rahatsızlıgın ortaya çıkmasınaneden olabilir. sürecinde saç koparmanın altında yatan asıl neden yada ıkıncıl nedenler bulunarak sorunun cozumune yonelık bazı terapötik yöntemler kullanılarak rahatsızlıgın yokedılmesı saglanır.
Hipnoterapi ve Bilişsel Davranışçı yöntemleri trikotilomani de etkili yöntemlerden dir.

Psikolog Ayhan ALTAŞ
Psikoterapist & Hipnoterapist
  & Terapisti