Psikolog, Psikiyatr kimdir? Psikolog Üniversitelerin Psikoloji bölümünden mezun olur ve daha sonra psikolojinin alt dallarından hangsine ilgisi varsa ona yönelirler. Psikoloji alanı, klinik psikoloji, sosyal psikoloji, endüstri psikolojisi vs… alt dallara ayrılır.Psikologlar farmakoloj DEVAMI