Değerlendirme; Hiç : 0 puan Hafif: 1 Puan Orta: 2 puan Şiddetli: 3 puan Çok şiddetli: 4 puan Testin sonucu 0 ile 28 puan arasında değişmektedir. Vermiş olduğunuz cevapların puan değerine göre almış olduğunu puanları toplayıp sonuca varıyorsunuz. 0-7 puan = Klinik olarak önemsiz DEVAMI