DSM-IV 5 Eksenlidir.

Eksen I       KLİNİK BOZUKLUKLAR

 • İlk kez tanısı Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenlik Döneminde Konulan
 • Madde Kullanımı ile ilgili Bozukluklar
 • Şizofreni ve diğer Psikotik Bozukluklar
 • Duygudurum Bozuklukları
 • Bozuklukları
 • Somotoform Bozukluklar
 • Cinsel Bozukluklar
 • Uyku Bozuklukları

Eksen II      KİŞİLİK BOZUKLUKLARI ve ZEKA GERİLİĞİ

 • Paranoid Kişilik Bozukluğu
 • Şizoid Kişilik Bozukluğu
 • Antisosyal Kişilik Bozukluğu
 • Şizotipal Kişilik Bozukluğu
 • Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Histrionik Kişilik Bozukluğu
 • Narsisistik Kişilik Bozukluğu
 • Çekingen Kişilik Bozukluğu
 • Bozukluğu
 • Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Eksen III    GENEL TİBBİ DURUMLAR

Eksen IV    PSİKOSOSYAL VE ÇEVRESEL   SORUNLAR

 • Birincil grubuyla ilgili sorunlar
 • çevreyle ilişkili sorunlar
 • Mesleki sorunlar
 • Eğitimsel sorunlar
 • Evle ilgili sorunlar
 • Ekonomik sorunlar
 • Sağlık hizmetleriyle ilgili sorunlar
 • Hukuki sorunlar

Eksen V      İŞLEVSELLİĞİN GENEL   DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Şimdiki Uyum Düzeyi
 • Hastalık Öncesi Uyum Düzeyi