Merhaba size zihnin işleyişi, bu işleyişin nasıl sekteye uğradığı ve neler yapılması gerekiyor bunun hakkında bilgi vereceğim. Zihin çözüm odaklı  çalışır  ve var olan bir sorunu çözmek ister. Sizi rahatsız eden bilgilerin zihninize sürekli  gelmesi aslında  çözüm ile alakalıdır. O bilgiye karşı  sizi duyarsızlaştırmaya ve sorunu çözmeye çalışır. Duyarsızlaştırmak için  bilgiyi bilince çağırır. Siz o bilgiden rahatsız olduğunuz için onu zihninizden atmaya çalışırsınız. Bu da bilinçli  zihninizin çözüm yoludur ve burada çatışma yaşarsınız.

Normalde zihin var olan veya sonradan ortaya çıkan  sorunları  çözme  becerisine sahiptir. Normal bir akış vardır ve o akış sizin probleminizi çözecektir. Nasıl ki bedenin kendini iyileştirme özelliği varsa ruhunda kendini iyileştirme özelliği vardır. Bu akış içinde, yaşadığınız  duygusal sorunları  daha hızlı çözmek adına  veya o duygusal  yoğunluk ile baş başa kalmak istemediği için bilinçli zihniniz duygunun verdiği  rahatsızlıktan kaçmak adına sürece müdahil olur.

Bu müdahale sonrası artık  bir sorunumuz vardır  ve çözülmesi  gerekir. Çünkü  bu müdahale  normal akışı  bozar. Normal akış bozulduğunda ise kişi  sorun yaşamaya başlar. Normal akış  sizi rahatsız eden konuyu zihne çağırır ve onu duyarsızlaştırmayı hedefler. Fakat bu duyarsızlaştırma aşaması  sizde rahatsız edici bazı duyguları  tetiklediği için  bundan rahatsız olursunuz.  Bu rahatsızlık ile baş edemeyen bilinçli  zihin size derki duyarsızlaştırma aşamasını sonlandır çünkü  bu sana zarar veriyor ve tehlikeli…

Peki bilinçli zihin duyarsızlaştırma aşamasını nasıl  sonlandırır? Bilinçli zihne göre zihne gelen rahatsız edici konuyu zihinden atmaya gerekir. Bunun içinde rahatsız edici konuyu zihinden atmaya çalışır. Zihinden atma işlemi ise bilinçli  zihnin düşündüğü gibi olmamaktadır. Bilinçli  zihin rahatsız edici konuyu zihinden uzaklaştırdığında kaybolacağını düşünür fakat öyle olmaz. Zihni bir uzay boşluğu gibi düşünün rahatsız edici konu zihinden uzaklaşsa da kaybolmamaktadır. Fakat bilinçli  zihnin hedefi onu yok etmektir. Yok etmeye çalışmasına  rağmen  yok olmayınca da paniklemeye ve daha fazla kaygılanmaya başlar.  Normal akış  sorunu  çözmek için rahatsız edici konuyu  zihne çağırdığında ise bilinçli zihnin bundan daha fazla tedirgin olur ve çözüm olduğunu  bildiği zihinden atma yöntemini kullanır. 

Bilinçli zihin, başka  bir yöntem  bilmediği için ve bunun çözüm olacağını  düşündüğü için sürekli zihinden yok etmeye çalışır. Bu karmaşa ise sorunun daha da büyümesine  neden olur.

Burada bizim çözüm olarak sunduğumuz ise normal akışın  devam etmesidir. Fakat bu normal akışın  devam edebilmesi için bilinçli  zihnin ikna olması gerekir. Bilinçli zihin rahatsız  edici konuya karşı  aşırı hassas hale geldikten sonra ise bundan uzaklaşmak için daha güçlü ve daha rahatsız edici şeyler yapar. Fiziksel belirtilerle (kalp çarpıntısı,  terleme, titreme, ateş basması vs.)  ve olumsuz düşüncelerle (bu tehlikeli,  kötü birşey olacak, öleceksin, delireceksin, bayılacaksın vs.) normal akışı sabote eder. İkisininde amacı kişiyi korumaktır fakat bilinçli zihin normal akışı düşman olarak görür. O yüzden  sürekli duyarsızlaştırma işleminden kaçmaya çalışır.  Psikoterapiler bilinçli zihni ikna etmeyi hedefler. Bilinçli zihin sorun olmadığına ikna olduğunda ise iyileşme gerçekleşir. Bilinçli  zihin ne kadar bu süreçte hassaslaşmış ise ikna edilmesi de o kadar zorlaşır.

Bu işleyişten dolayı biz normal akışı bozulmuş kişilere sürece müdahale etmemelerini öneririz.

Üzülüyorsanız üzülün, öfkeleniyorsanız öfkelenin, korkuyorsanız korkun normal duygularınızı yaşayın ve sonra göreceksiniz ki bu duygular daha hızlı bir şekilde normalleşiyorlar.

Uzman Klinik – Bursa